Aldursvæn og heilsueflandi borg

Gert er ráð fyrir að á næstu 25 árum muni hlutfall Íslendinga 67 ára og eldri hækka úr 12% í tæplega 19%, og fjöldi þeirra nærri tvöfaldast eða úr 41 þúsund í 80 þúsund. Í hópnum eru margir vel á sig komnir, sem lifa lengur og hafa fjölbreyttari starfsreynslu og menntun en nokkru sinni áður.  Þessi hópur vill hafa sem mest áhrif á eigin aðstæður. Hafa val eins lengi og kostur er um atvinnuþátttöku, búsetu, hreyfingu og tómstundir. Þetta hefur Samfylkingin og meirihlutinn í Reykjavík haft að leiðarljósi á undanförnum árum.

Fyrr á árinu var samþykkt ný stefna í málefnum eldri borgara til ársins 2022. Sömuleiðis var samþykkt stefna Reykjavíkurborgar um velferðartækni sem nýtist að hluta til eldri Reykvíkingum og aðstandendum þeirra. Þannig hyggst Reykjavíkurborg nýta í auknum mæli margvíslega tækni og snjalllausnir sem auðvelda fólki að búa á eigin heimili og búa við betri lífsgæði þrátt fyrir öldrun, fötlun eða veikindi.

Á þessu kjörtímabili

Auk stefnumörkunar og aðgerðaáætlana meðal annars um heilsueflingu eldri borgara voru fasteignagjöld lækkuð um 10% hjá eldri borgurum og öryrkjum. Gjöldin eru nú 0,18% og þau lægstu í landinu. Tekjutengdir afslættir eldri borgara og örorkulífeyrisþega voru hækkaðir og er niðurfellingin frá 50-100% eftir tekjum.

Nú er hafin uppbygging á 100 hjúkrunarrýmum við Sléttuveg og auk þess sem byggingu á um 500 íbúðum Félags eldri borgara í Sóltúni, Mjódd og Mörk er lokið eða lýkur fljótlega. Þá er uppbygging Hrafnistu að hefjast á Sléttuvegi. Í Grafarvogi var opnuð ný og glæsileg félagsmiðstöð eldri borgara í Borgum. Auk þess sem að félagsstarf hefur verið eflt þá var tillögum um heilsueflingu eldri borgara hrint í framkvæmd.

Reykjavík er Aldursvæn borg í samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Samstarfsnet samtakanna var sett á stofn 2010 og er ætlað að tengja saman borgir um allan heim sem vilja vera frábær staður til að verða eldri og verja efri árum. Þá var öldungaráð Reykjavíkurborgar stofnað en ráðið mótar tilllögur og veitir ráðgjöf um málefni og hagsmuni borgarbúa sem eru 67 ára og eldri. Að auki voru aldursviðmið fyrir frítt í sund, söfn og bókasöfn lækkuð niður í 67 ára aldur. Þetta er auðvitað ekki tæmandi upptalning á þeim verkefnum sem unnið hefur verið að á kjörtímabilinu en þau hafa vissulega verið fjölbreytt.

Á næsta kjörtímabili

Á næstu árum ætlum við halda áfram að efla endurhæfingu í heimahúsum sem byggir á danskri fyrirmynd og hefur gefið góða raun í Reykjavík. Áfram verður lögð áhersla á heilsueflingu eldri borgara með aðgengi að fjölbreyttri hreyfingu. Einnig ætlum við að fjölga hjúkrunarrýmum í Reykjavík í samvinnu við ríkið og sömuleiðis að hefla heimaþjónustu og heimahjúkrun sem byggir á grunni samkomulags við ríkið og hefur gengið heilt yfir afar vel. Til viðbótar hefst uppbygging Félags eldri borgara á lóð gamla Stýrimannaskólans auk húsnæðisverkefna Samtaka aldraðra í Bryggjuhverfi og á reit gamla Kennaraháskólans. Í tengslum við uppbygginguna á lóð Stýrimannaskólans var í gærmorgun undirritaður samstarfssamningur Félags eldri borgara og Vildarhúsa um stofnun Leigufélags aldraðra. Leigufélagið verður stofnað sem sjálfseignarstofnun rekið án hagnaðarsjónarmiða. Áfram ætlum við að útvega lóðir undir íbúðir eldri borgara sem verður úthlutað til húsnæðisfélaga sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni.

Að auki ætlum við að bæta næringarráðgjöf inn í heimaþjónustu og bjóða aukna afslætti í gegnum menningar- og heilsukort eldri borgara. Áfram munum við koma í veg fyrir að möguleg hækkun fasteignaverðs hafi íþyngjandi áhrif á kjör tekjulægra eldri borgara.

Þinn stuðningur skiptir máli

Við í Samfylkingunni viljum halda áfram að vinna að þessum verkefnum og mörgum öðrum sem styðja við þróun borgarinnar. Reykjavík er kraftmikil og nútímaleg borg sem tekur mið af þörfum allra íbúa. Framtíðarsýn Samfylkingarinnar er skýr og við stefnum ótrauð á að halda áfram en til þess þurfum við þinn stuðning í kosningunum á laugardaginn.

Greinin birtist á Vísi föstudaginn 25. maí 2018.

Magnús Már Guðmundsson, varaborgarfulltrúi, skipar 8. sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Reykjavík

Áhyggjulaust en athafnasamt ævikvöld

Öllum er ljóst að aldur okkar lengist og þeim fjölgar sem tilheyra þriðju kynslóðinni, sextíu ára og eldri. Við viljum stuðla að því að eldri borgarar búi við heilsuvæna borg og áhyggjulaust en athafnasamt ævikvöld.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, og þar með einnig Samfylkingin, hefur kynnt stefnu sína um vellíðan, heilsueflandi umhverfi, stuðning við heimili, heilsukort og endurhæfingu í heimahúsum, velferðarþjónustu og aðgengilega þjónustu, svo fátt eitt sé nefnt. Samfylkingin leggur sérstaka áherslu á að koma til móts við þá sem búa við fátækt og einangrun og tryggja öllum nauðsynlega þjónustu, tækifæri til virkni og þátttöku og innihaldsríks lífs.

Við undirritaðir, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Ellert B Schram, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni, viljum síðan leggja sérstaka áherslu á eftirfarandi málefni:

1) Eldri borgarar eiga að geta búið heima, svo lengi sem heilsa og aðrar aðstæður leyfa. Reykjavíkurborg í samvinnu við Félag eldri borgara mun útvega lóðir og stuðla að byggingu húsnæðis til þeirra eldri borgara sem vilja minnka við sig í húsrými, annað hvort til leigu eða kaupa. Áhersla verður lögð á samvinnu við byggingafélög sem ekki byggja í hagnaðarskyni.

2) Þjónusta verður efld við eldri borgara í heimahúsum jafnframt því að þróa endurhæfingu á heimilum, matarþjónustu og aðra aðstoð. Reykjavík bjóðist til að efla enn frekar heimahjúkrun með samningum við ríkið.

3) Reykjavíkurborg og önnur bæjarfélög hafa sett sér reglur um niðurfellingar og/eða lækkanir á fasteignagjöldum að því er varðar eldri borgara. Reykjavíkurborg hefur fellt niður fasteignagjöld hjá þeim sem lægstu tekjurnar hafa og lækkað fasteignagjöld hjá öðrum, ýmist um 80% eða 50% eftir tekjum. Fasteignagjöld almennt voru lækkuð um 10% í október s.l. og ofangreindir afslættir hækkaðir þannig að þeir næðu til fleiri í samráði borgarinnar og Félags eldri borgara í Reykjavík. Því verður haldið áfram til að stuðla að því hækkun fasteignaverðs hafi ekki íþyngjandi áhrif á kjör tekjulágra eldri borgara.

4) Samskipti milli Reykjavíkurborgar og FEB í þágu eldri borgara hafa verið mikil og góð en verða aukin enn frekar í ljósi þess að FEB er málsvari og talsmaður vaxandi hóps borgarbúa sem komnir eru til efri ára.

5) Öldungaráð borgarinnar er nýr og öflugur vettvangur sem þarf einnig að nýta til fulls í samstarfi og umræðum milli borgarinnar annars vegar og borgarbúa á efri árum hins vegar.

6) Eldri borgarar fá afslætti á notkun strætisvagna og áfram ókeypis aðgang að sundlaugum, menningarstofnunum og bókasöfnum frá 67 ára aldri, líkt og nýverið var samþykkt og veita má frekari afslætti á annarri þjónustu, s.s. líkamsrækt, í samvinnu Reykjavíkurborgar og FEB.

7) Lögð verður áhersla á að ná samkomulagi við ríkisstjórnina að hraða uppbyggingu og notkun á þjónustu- og hjúkrunarheimilum í samræmi við nýgefin fyrirheit og að flýtt verði fjölgun rýma í Reykjavík í samræm við stefnu Samfylkingarinnar og yfirlýstan vilja Reykjavíkurborgar.

8) Sérstök áhersla verði lögð á heilsueflingu eldra fólks og aðgang að hreyfingu og virkri þátttöku í margvíslegu og fjölbreyttu frístundastarfi, þar með talið innan íþróttafélaga í hverfum.

Greinin birsti á vefsíðunnni Lifðu núna 3. maí 2018.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri skipar 1. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík. Ellert B. Schram, fyrrverandi alþingismaður og formaður Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis, skipar 41. sæti listans.