Akstur á kjörstað, kosningakaffi og kosningavökur

Kosningakaffi

Á kjördag verður kosningakaffi Samfylkingarinnar í Víkingsheimilinu í Traðarlandi frá kl. 13.30-17.30.

Kosningavaka

Kosningavaka  verður í Austurbæ á Snorrabraut 37 (áður Austurbæjarbíó).Við ætlum að hittast og fagna saman góðri og öflugri kosningabaráttu og fylgjast með úrslitum á stórum skjá.

Húsið opnar kl. 21:00.

Akstur á kjörstað

Boðið er upp á akstur á kjörstað í síma 414-2200 og 624-0031.

 

Það er kosið um þetta!

Það er kosið um nýja borgarstjórn á morgun laugardag og þó framboðin hafi aldrei verið fleiri eru valkostirnir í raun mjög skýrir: spennandi framtíð í fjölbreyttri og nútímalegri borg sem leggur áherslu á húsnæðisuppbyggingu, vistvænar samgöngur og almannaþjónustu á forsendum jafnaðarstefnu eða afturhvarf til fortíðar með mislægum gatnamótum, útþenslu borgarinnar, markaðslausnum í húsnæðis- og skólamálum og sérhagsmunagæslu í þágu þeirra sem best mega sín.

Húsnæðismál

Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengst allra verið við völd á Íslandi. Í nær 90 ár hefur flokkurinn haldið lengur um stjórnartaumana hjá ríki og borg en nokkur annar stjórnmálaflokkur með þeim afleiðingum að hér hefur byggst upp húsnæðismarkaður með ofuráherslu á séreignastefnu en leigumarkaður alla tíð verið veikur og óstöðugur. Oftrú stjórnvalda en vantrú allra annarra á krónunni sem gjaldmiðli hefur haldið uppi svimandi háum vöxtum sem hafa sligað ungt fólk og íbúðakaupendur sem hafa mátt bera miklu þyngri vaxtabyrðar en þekkist annars staðar í Evrópu. Til að bæta gráu ofan á svart hefur Sjálfstæðisflokkurinn haft forgöngu um að lækka vaxtabætur og barnabætur á undanförnum árum og þannig hrifsað til baka stóran hluta af þeim kjarabótum sem ungt barnafólk átti að fá með hærri launum á undanförnum árum.

Samfylkingin hefur haldið á lofti skýrum valkosti við þessa stefnu með því að leggja áherslu á fjölbreyttan húsnæðismarkað með sérstakri áherslu á að fjölga leigu- og búseturéttaríbúðum á viðráðanlegu verði fyrir venjulegt fólk. Við lofuðum því árið 2014 að setja af stað byggingu á 2500-3000 slíkum íbúðum fram til 2019 og það mun takast því nú er ljóst að fjöldinn mun fara yfir 3000 og áform byggingafélaga sem starfa án hagnaðarsjónarmiða eru um rúmlega 4000 íbúðir. Nú er verið að byggja íbúðir um alla borg og þarf að leita lengra en 40 ár aftur í tímann til að finna jafnlangt tímabil þar sem bygging nýrra íbúða er í hámarki. Nýjar fullbúnar íbúðir koma nú hratt inn á markaðinn, bara í janúar voru skráðar 300 nýjar íbúðir í borginni og það er byrjað að hafa þau áhrif að hægt hefur á verðhækkunum húsnæðis og í sumum hverfum er verð þegar farið að lækka í takt við aukið framboð.

Kjaramál

Fyrst eftir hrunið 2008 var sett í forgang að verja störfin og þegar Samfylkingin komst aftur til valda í borginni lögðum við mikla áherslu á að hækka laun kennara og annarra hópa sem dregist höfðu aftur úr á vinnumarkaði. Það hefur skilað talsverðum árangri í að skapa meiri jöfnuð t.d. milli háskólamenntaðra í störfum hjá borginni en markmið okkar er að gera þar enn betur því störf í menntageiranum og velferðarþjónustu eru undirstaða þess að við getum kallað okkur raunverulegt velferðarsamfélag. Einn mikilvægasti árangur borgarinnar hefur svo falist í að minnka verulega launamun kynjanna í störfum hjá borginni sem hefur lækkað í ríflega 2% á sama tíma og hann var 13% hjá ríkinu og fór hækkandi í síðustu launakönnun meðal ríkisstarfsmanna.

Ábyrgð Sjálfstæðisflokksins á launakerfinu í landinu er mikil. Enginn flokkur hefur stjórnað jafnoft eða jafnlengi í fjármálaráðuneytinu, sem gefur tóninn varðandi launastefnu hins opinbera og getur haft veruleg áhrif á kjaraþróun á vinnumarkaðnum í heild. Þessi ábyrgð endurspeglast m.a. í því brenglaða verðmætamati sem hér hefur viðgengist í áratugi og skilað okkur í miklu hærri launum fólks sem vinnur í fjármálageiranum en þeirra sem starfa að menntun og uppeldi barna og umönnun sjúkra, aldraðra og fólks með fötlun. Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á því að hafa skipað sitt fólk í Kjararáð, sem lagði fram tillögu um 45% launahækkun til þingmanna og ráðherra, ákvörðun sem hleypti öllu í uppnám á vinnumarkaði enda skýr vísbending um að allt tal fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og fleiri um mikilvægi SALEK samkomulags um hófstilltar launahækkanir var hræsnin ein.

Samfylkingin í borgarstjórn hafði forgöngu um að hafna þessari fráleitu launahækkun Kjararáðs og aftengja laun borgarfulltrúa við laun þingmanna. Í stað þess hækkuðu laun borgarfulltrúa um 11% og eru nú tengd við almenna launaþróun á vinnumarkaði.

Almannahagsmunir eða einkarekstur

Sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa lagt áherslu á að halda á lofti mikilvægi staðlaðra prófa eins og PISA og samræmdra prófa, að auka og vernda sérstaklega einkarekstur í skólakerfinu og samkeppni milli skóla. Þessi stefna hefur víða á Vesturlöndum leitt þjóðir í ógöngur eins og reynsla Bandaríkjamanna, Breta og fleiri þjóða kennir okkur.

Samfylkingin leggur áherslu á menntun fyrir alla, með áherslu á snemmtæka íhlutun og öflugt stuðningskerfi fyrir börn með sérstakar þarfir. Við viljum sérstaklega auka stuðning við börn sem búa við krefjandi aðstæður eða koma frá heimilum sem ekki hafa úr miklu að spila, því þar getur skólinn skipt sköpum við að skapa þessum börnum tækifæri og aðstæður sem geta gjörbreytt framtíðarhorfum þess til hins betra. Við höfum lagt sérstaka áherslu á aðgerðir til að minnka álag og bæta starfsumhverfi kennara og annars starfsfólks. Samhliða því höfum við stýrt vinnu við menntastefnu til 2030 sem fagfólk á vettvangi hefur átt mestan heiður af að móta og vísar veginn til nútímalegs, framsækins og skapandi skóla- og frístundastarfs.

Mikilvæg fjárfesting í leikskólum

Samfylkingin hefur farið fyrir styrkri fjármálastjórn samhents meirihluta á kjörtímabilinu og það hefur skilað sér í traustri rekstrarstöðu sem batnað hefur ár frá ári og lagt grunn að því að hægt verður að bæta almannaþjónustuna í borginni en líka ráðast í mikilvægar fjárfestingar eins og uppbyggingu leikskólaþjónustu fyrir börn á aldrinum 12-18 mánaða. Þar er nú tilbúin aðgerðaáætlun um fjölgun leikskólaplássa um 800 á næstu 4 árum, opnun ungbarnadeilda í öllum borgarhlutum og viðbótarhúsnæði við leikskóla þar sem eftirspurn frá foreldrum er met. Lengi hefur verið beðið eftir þessari uppbyggingu en við getum með sanni staðið við þessi áform því góður fjárhagur borgarinnar tryggir að við munum hafa efni á því að setja rúmlega 3 milljarða króna í uppbygginguna á næstu árum.

Skýrt val

Á morgun laugardag verður ekki síst kosið um það hvort Samfylkingin eða Sjálfstæðisflokkurinn leiði nýjan meirihluta borgarstjórnar á næstu 4 árum. Þá ræðst hvort Dagur B. Eggertsson verður áfram borgarstjóri í Reykjavík eða hvort Eyþór Arnalds kemst til valda. Valið er skýrt – nú má enginn sitja heima.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík.

Greinin birtist á visir.is fimmtudaginn 25. maí 2018.

Skúli Helgason er formaður skóla- og frístundaráðs og skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík.

Grafarvogurinn út um glugga 6-unnar

Strætóleið 6 eða 6-an eins og flestir þekkja hana er ein af lífæðum Grafarvogs. Hún flytur Grafarvogsbúa milli staða í hverfinu en einnig út úr því til annara staða í Reykjavík.

Maður hittir mikið af Grafavogsbúum í 6-unni. Á morgnana flytur hún framhaldsskólanema í skóla innan sem utan Grafarvogs, þreytta háskólanema í HÍ og HR og fullorðið fólk til vinnu. Hún flytur íbúana úr Grafarvogi niður Miklubrautina, hratt fram hjá umferðinni á strætóreinum og niður í bæ. Á leiðinni tínast þeir svo út stopp eftir stopp. Seinni partinn snýst þetta við. Flestir snúa þá aftur heim með 6-unni í Grafarvoginn, þótt að háskólanemar og ungt fólk standi oftar meira fyrir kvöldumferðinni.

Á milli þessa tveggja háannatíma má sjá grunnskólanema nota 6-una til að koma sér til og frá frístundastarfi. Hvort sem það eru íþróttaæfingar í Egilshöll eða Dalhúsum, skólahljómsveitaræfingar í Húsaskóla eða skátastarf í Foldahverfi þá flytur 6-an unga Grafarvogsbúa þangað og síðar aftur heim.

Kraftmikil uppbygging

Ég hvet alla Grafarvogsbúa til að skoða hverfið okkar út um gluggann á 6-unni; láta bílstjórann um aksturinn og einbeita sér að hverfinu og mannlífi þess. Þá gefst tækifæri til að fylgjast með mikilli uppbyggingu sem nú á sér stað í Grafarvogi- á íþróttamannvirkjum við Egilshöll, nýju stúkunni við Fjölnisvöllinn, flutningi bókasafnsins í Spöngina og nú síðast uppbyggingu íbúðarhús við Móaveg þar sem nýlega hófust framkvæmdir við rúmlega 150 íbúðakjarna. Þetta eru bara nokkur dæmi um þá kraftmiklu uppbyggingu sem við sjáum nú í öllum hlutum borgarinnar.

6-an verður stór

En nú er kominn tími til að 6-an, ein af lífæðum Grafavogs fari að stækka og þroskast. Næsta skref fyrir Reykjavík er stærri og kraftmeiri Borgarlína sem vinnur með strætóleiðum sem áfram munu ganga um hverfis borgarinnar. Skýr framtíðarsýn í samgöngumálum er eitt af því sem dró mig inn í starf Samfylkingarinnar. Núverandi meirihluti, undir forustu Samfylkingarinnar, hefur sýnt að hann er tilbúinn í þær breytingar sem þurfa að verða í samgöngumálum borgarinnar. Þar má telja upp aukna tíðin strætóleiða, svo sem 6-unnar á 10 mínútna fresti, aukinn forgangsakstur og upphaf næturstrætó. Það síðastnefnda hefur haft einna mest áhrif á mig sem ungan háskólanema og það sama við um annað ungt fólk í borginni, sérstaklega þau okkar sem búa í úthverfunum.

Stúdentaíbúðir rísa

Annað mál, sem stendur ungu fólki nærri, sem núverandi meiri hluti hefur staðið að er aukin uppbygging stúdentaíbúða í samstarfi við Byggingafélag námsmanna og Félagsstofnun stúdenta. Hefur Reykjavík þannig eitt sveitarfélaga leitt þá þróun að gera stúdentaíbúðir að raunverulegum valkosti fyrir námsmenn með uppbyggingu á 1340 slíkum íbúðum.

Bættar almenningssamgöngur er nauðsynlegur þáttur í því að gera hverfi í Reykjavík sjálfbærari og skemmtilegri og Samfylkingin hefur blásið til sóknar á þessu sviði. Ég hvet þig til að kjósa Samfylkinguna í borgarstjórnarkosningunum í vor. Áfram Reykjavík!

Greinin birtist í Grafarvogsblaðinu fimmtudaginn 10. maí 2018.

 

Ásmundur Jóhannsson, háskólanemi og íbúi Staðarhverfis í Grafarvogi, skipar 17. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík