Kosið um framtíð Reykjavíkur

Kosningarnar 26. maí skipta miklu máli fyrir framtíð Reykjavíkur og í kosningabaráttu síðustu vikna hafa kristallast mjög ólíkar hugmyndir um þróun borgarinnar. Á undanförnum árum höfum við verið að leiða breytingar í Reykjavík sem blasa við borgarbúum í þeirra nánasta umhverfi. Reykjavík er að verða meiri borg. Hverfin eru að lifna við með fjölbreyttari nærþjónustu. Hvarvetna sjáum við þróast kraftmikla og nútímalega borg sem er fjölbreytt, skemmtileg og lifandi í samræmi við framtíðarsýn borgarinnar. Og við viljum halda áfram að styðja við þessa þróun.

Þinn stuðningur skiptir máli

Til þess þurfum við á þínum stuðningi að halda í kosningunum þann 26. maí. Á næsta kjörtímabili eru gríðarleg tækifæri til að festa í sessi þær breytingar sem eru að verða í borginni og við þurfum skýrt umboð í kosningunum til að geta haldið áfram á sömu braut með Reykjavík. Þróun borgarinnar skiptir máli fyrir okkar öll. Við viljum við hefja framkvæmdir við Borgarlínu strax og setja Miklubraut í stokk. Við viljum halda áfram að leiða mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar með áherslu á hagkvæmt húsnæði á spennandi stöðum um alla borg. Við viljum klára uppbyggingu leikskólana með því að bjóða 12 til 18 mánaða börnum leikskólapláss í fyrsta skipti. Og síðast en ekki síst viljum við að Reykjavík verði áfram borg fyrir okkur öll.

Áfram Reykjavík

Framtíðarsýn Samfylkinginnar í Reykjavík er skýr. Við erum stolt af því og höfum fundið fyrir miklum meðbyr meðal borgarbúa í kosningabaráttunni. Kosningarnar á laugardaginn snúast um framtíð Reykjavíkur og hverjum við treystum til að leiða breiðan meirihluta í Reykjavík þar kraftmikil uppbygging á sér stað, þar sem við þróum græna, lifandi og fjölbreytta borg saman. Borg fyrir okkur öll. Við viljum halda ótrauð áfram. Áfram Reykjavík!

Greinin birtist í Vesturbæjarblaðinu fimmtudaginn 24. maí 2018.

 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Heiða B. Hilmisdóttir varaformaður Samfylkingarinnar skipa 1. og 2. sæti á lista flokksins í Reykjavík

Nýtt Breiðholt – Nýtt samfélag

Kynni mín af Breiðholtinu hófust árið 1986 þegar ég fór að æfa sund með Sundfélaginu Ægi, í Breiðholtslaug, tæplega níu ára gömul. Sem barn hjólaði ég úr Kópavogi, um undirgöngin í Mjóddina, eftir göngustígum hverfisins upp í sundlaug. Ræturnar gagnvart hverfinu voru lagðar, og liggja enn, víða um hverfið. Ég vissi ekki þá, að ég myndi sjálf enda sem íbúi í hverfinu, að ungarnir mínir myndu hjóla um sömu göngustíga og ég gerði forðum og að maðurinn minn yrði uppalinn Breiðhyltingur.

Oft þróast hverfi hraðar en kerfin sem þjónusta þau og það má segja um Breiðholtið. Mér finnst ásýnd hverfisins hafa breyst meira síðustu árin en öll árin þar á undan. Breiðholtið, sem ég þekkti og upplifði sem barn, hefur elst og þroskast. Þegar ég flutti í hverfið var viðhaldi víða ábótavant, eins og við skóla og leikskóla, og víða í samtölum upplifði ég vissa vanþekkingu og fordóma gagnvart hverfinu. Á þessum árum sem liðið hafa, eru fleiri en ég sem hafa séð tækifærin sem hverfið býður upp á, enda mikil og jákvæð uppbygging átt sér stað síðustu árin.

Mér finnst grettistaki hafa verið við lyft uppbyggingu innviða og í ásýnd hverfisins síðustu árin. Aðbúnaður sem ég og börnin mín höfum notið góðs af, eins og endurbætur við leiksskóla og skólalóðir. Nýjum leiktækjum hefur verið komið fyrir á skólalóðum og grænum svæðum innan hverfisins. Gervigrasvellir hafa risið og eru vinsælir viðkomustaðir krakka í hverfinu. Græn svæði hafa verið fegruð eftir ábendingum íbúa í gegnum Betri Reykjavík að ógleymdum tveimur frisbígolfvöllum sem eru vinsælir yfir sumarmánuðina.

Hjarta Breiðholtsins

Hjarta Breiðholtsins, að mínu mati, slær í sundlauginni. Laugina hef ég sótt frá blautu barnsbeini og má segja að laugarsvæðið hafi tekið stakkaskiptum, vatnsgufa, endurbættir klefar, kaldi potturinn handan við hornið og nýjasta viðbótin, heilsurækt í hjarta hverfisins. Þvílík lyftistöng fyrir hverfið og íbúa þess.

Fyrir utan sundlaugina er Elliðaárdalurinn sem er minn uppáhaldsstaður. Nálægð Breiðholtsins við dalinn, Árbæjarsafnið, uppbygging göngu- og hjólastíga síðustu ár, tengingin við náttúruna og fuglalíf er ómetanleg. Það eru forréttindi að búa í borg en á sama tíma hafa aðgang að þeirri náttúruperlu sem Elliðaárdalurinn er. Það eru lífsgæði sem seint verða metin til fjár. Heilsurækt er geðrækt. Að hafa góðan aðgang að heilsurækt í göngu- og hjólafjarlægð eru ein bestu lífsgæði sem völ er á.

Fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf innan hverfis

Mjög öflugt íþrótta- og tómstundastarf er í hverfinu og hefur bæst við flóruna frá því að ég naut góðs af starfinu. Barnafólk hverfisins veit hversu gott aðgengi ungviðið hefur að fjölbreyttu og skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi innan hverfis en skipulagt starf fyrir börn og ungmenni er ein allra besta forvörn sem völ er á. Haustið 2016 lagði ég upp í vegferð til að tryggja uppbyggingu íþróttamannvirkja á svæði ÍR við Suður Mjódd, þannig að börnum hverfisins og komandi kynslóðum yrði tryggður aðgangur að fjölbreyttu íþróttasvæði um ókomna tíð. Samningur var undirritaður í ársbyrjun 2017 um uppbyggingu mannvirkja á landsvæðinu.

Aðbúnaður fyrir ungviði hverfisins eru mér hjartans mál og ég veit að mikil vinna hefur verið innt af hendi til að keyra framkvæmdir í gang, bæði af hálfu borgarinnar og forsvarsmanna ÍR. Breiðhyltingar eins og ég, hafa sýnt mikið langlundargeð í gegnum árin og við vitum öll að biðlundin er komin að þolmörkum. Það væri óskandi að skóflustunga yrði tekin sem fyrst og framkvæmdum þar með ýtt úr vör. Með vonina að vopni hef ég fulla trú á að þessar efndir verði að veruleika.

Það besta við Breiðholtið

Það besta við Breiðholtið finnst mér samt vera allur félagsauðurinn, fólkið, fjölbreytt menning og sýnileiki hennar. Það er ómetanlegt veganesti fyrir börn okkar allra og komandi kynslóðir að fá tækifæri til að alast upp í iðu margbreytileika. Það er gott að heyra ólík tungumál, kynnast því að heimurinn er stærri en bakgarðurinn heima og læra að við séum einstök á meðan við erum eins.

Breiðholt fyrir komandi kynslóðir

Þann 26. maí næstkomandi gefst íbúum Breiðholtsins tækifæri til að leggja mat á verkefni liðinna ára. Spurningin er einföld. Viltu áframhaldandi uppbyggingu innviða innan Breiðholtsins, með hagsmuni barnafólks og ungmenna að leiðarljósi. Ef svarið er já þá þarf að tryggja Samfylkingunni brautargengi með því setja X við S í kosningunum 26. maí 2018.

Áfram Breiðholt – Áfram Reykjavík.

Greinin birtist í Breiðholtsblaðinu fimmtudaginn 17. maí 2018

 

Sara Björg Sigurðardóttir, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur, skipar 16. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík

 

Framtíðin er núna

Í borgarstjórnarkosningunum á laugardaginn verður kosið um þróun borgarinnar til framtíðar. Hvernig borg verður Reykjavík eftir fjögur ár, hvernig verður hún árið 2030? Verður hún vistvæn og mannvæn? Verður losun gróðurhúsaloftegunda mikil eða sama og engin í borginni? Verður Reykjavík græn eða grá? Verða hér öflugar og hraðvirkar almenningssamgöngur? Mun félagslegt misrétti aukast eða minnka í borginni? Verður gott að ala hér upp börn, verður gott að nema hér og starfa og eldast? Verður Reykjavík skemmtileg og áhugaverð borg?

Ég þykist vita að allir borgarbúar séu sammála um að vel takist til en það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir að það er langt í frá sjálfgefið. Ekkert gerist af sjálfu sér. Við þurfum að taka pólitískar ákvarðanir sem byggja á heildstæðri framtíðarsýn. Það er auðvitað pólitísk ákvörðun að samþykkja bindandi stefnu um kolefnishlutlausa Reykjavík árið 2040, að hrinda af stað metnaðarfullri stefnu um borgarlínu í samvinnu við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina, að gera samninga við verkalýðsfélögin um endurreisn verkamannabústaðakerfisins með því að útvega þeim kjörlóðir víðsvegar um borgina fyrir eitt þúsund íbúðir á hagstæðum kjörum. Það er pólitísk ákvörðun að fjölga leikskólum og ungbarnadeildum þannig að á næstu árum komist 12 til 18 mánaða gömul börn á leikskóla. Það er pólitísk ákvörðun að þétta borgina og gera hverfin sjálfbærari.

Einn mesti vandinn sem blasir við núna og þegar horft er til framtíðar er atgervisflótti ungs fólks frá Íslandi. Þess vegna þurfum að sjá til þess að Reykjavík þróist þannig að hún verði áfram kraftmikil, skapandi og spennandi borg fyrir ungt fólk til að búa í og starfa. Það er beinlínis lífsnauðsynlegt. Ég er sannfærður um að stefna núverandi meirihluta í borginni felur í sér mikilvæg skref í rétta átt. Unga fólkið í Reykjavík hefur sem betur fer áttað sig á þessu. Þeirra er framtíðin. Í splunkunýrri könnun Félagsvísindastofnunar kemur í ljós að hvorki meira né minna en rúm 44% Reykvíkinga á aldrinum 18 til 29 ára segjast ætla að kjósa Samfylkinguna. Áfram Reykjavík.

Greinin birtist í Fréttablaðinu fimmtudaginn 24. maí 2018.

Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, skipar 5. sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Reykjavík

Fyrir Kjalarnes

Það þarf nokkurn kjark, að mér finnst, til að stíga fram og taka sæti á lista stjórnmálaflokks þar sem ekki fer mikið fyrir trausti til þeirra frá hruni. Í stað þess að standa á hliðarlínunni eins og ég hef gert meira og minna síðan ég var krakki þegar ég sat í kjördeildum og dreifði kosningariti Alþýðubandalagsins hef ég ákveðið að taka sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar.

Skýr framtíðarsýn

Það eru margar ástæður fyrir því en allar eiga þær sammerkt að falla undir þá skýru framtíðarsýn sem hefur einkennt stefnu meirihlutans í Reykjavík síðastliðin kjörtímabil. Sú sýn felur í sér borg fyrir alla, skemmtilega, fjölbreytta borg þar sem áherslan er á jöfn tækifæri allra íbúa til velferðar, menntunar, mannréttinda og búsetu.

Reykjavík hefur undanfarin ár haft forgöngu í mörgum mikilvægum málum, meðal annars að halda uppi atvinnustigi eftir hrun, útrýma kynbundnum launamun, ráðast í tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar, eflingu skóla- og leikskóla, endurreisn verkamannabústaða, bættar samgöngur og betri þjónustu við þá sem minna mega sín.

Þá hefur meirihlutinn í Reykjavík stóraukið framboð íbúðarhúsnæðis á undanförnum árum og staðið við kosningaloforð sitt um að hefja uppbyggingu á 2.500 til 3.000 leigu- og búseturéttaríbúðum í samvinnu við húsnæðisfélög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Síðast en ekki síst hefur verið unnið stórátak í skipulags- og samgöngumálum með áherslu á vistvænt umhverfi og fjölbreyttan samgöngumáta. Nú er komið að næsta áfanga sem er Borgarlína og Miklabraut í stokk.

Fyrir Kjalarnes

Allt þetta og meira til á ég samleið með og því vil leggja mitt fram enda margt ógert og margt sem má betur fara. Þar stendur Kjalarnes, víðfeðmasta hverfið í Reykjavík, mér nærri þar sem ég hef ýmist unnið eða búið í 23 r. Hef ég gert mitt besta við að standa vaktina fyrir hverfið okkar með setu í hverfisráði Kjalarness síðastliðin átta ár og þar á undan sem varamaður.

Mörg mál hafa komið inn á okkar borð í hverfisráði, s.s. umferðaröryggi og skólamál þar sem við höfum fengið tækifæri til að fylgjast með þeirri nýjung í Reykjavík að á Kjalarnesi er skólinn, leikskólinn, frístund, félagsmiðstöðin, tónlistarskólinn og íþróttahúsið nú rekið sem ein eining. Fjölgun stætóferða hefur orðið að veruleika með viðbótarnýjung sem er pöntunarþjónusta strætó fyrir íbúa á Kjalarnesi.

Grænt Kjalarnes

Þá er ónefnt frumkvæði og aðkoma hverfisráðsins að Grænu Kjalarnesi sem eru regnhlífasamtök þar sem fulltrúar átta félagasamtaka á Kjalarnesi, skólans og leikskólans, kirkjunnar, hverfisráðs Kjalarness og Miðgarðs, þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og Kjalarness skrifuðu undir viljayfirlýsingu. Þar segir meðal annars um þessa framtíðarsýn Kjalarness:

„Hverfisráð Kjalarness hefur ákveðið að vinna að stefnumörkun fyrir Kjalarnes í samráði við íbúa, stofnanir, félagasamtök og atvinnulíf á Kjalarnesi undir merkjum Græns Kjalarness. Markmiðið er að hafa sameiginlega framtíðarsýn íbúa og yfirvalda sem byggir á sérstöðu svæðisins og sem leið til að efla mannlífið/samfélagið. Framtíðarsýnin getur þannig tengst menningu, atvinnulífi, skólastarfi, útivist, samgöngumálum, skiplagsmálum, landnýtingu og landgræðslu, úrgangsmálum og endurvinnslu. Unnið verður út frá hugmyndum sem hafa komið fram á íbúafundum á Kjalarnesi á undanförnum árum.“

Félagsheimilið Fólkvangur hefur gegnt lykilhlutverki í starfsemi þessarar fjölbreyttu flóru félagasamtaka á Kjalarnesi. Hefur hverfisráðið átt hlut að máli við að koma rekstri hússins, sem er í eigu Reykjavíkurborgar, í gott horf og í hendur íbúanna sjálfra.

Áfram Reykjavík

En margt er óunnið svo sem bættar samgöngur sem eru á borði ríksins en Reykjavíkurborg kynnir nú nýtt deiliskipulag vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Þá má nefna ljósleiðaramál í dreifbýlinu, endurnýjun lóða skólans og leikskólans og fjölgun lóða undir fjölbýlishús en verið er að undirbúa söluferli nokkurra einbýlishúsalóða í Grundarhverfi. Einnig þarf að huga að fjölgun stíga og lengi hefur staðið til að leggja stíg meðfram Brautarholtsvegi sem því miður hefur tafist allof lengi m.a. vegna andstöðu eins eiganda lands að stígnum. Vonumst við til að framkvæmdir við stíginn fari nú að hefjast. Margt fleira væri hægt að nefna.

Að lokum vil ég nefna að það hefur verið einstaklega ánægjulegt hve hverfisráðið allt, hvar í flokki sem fulltrúar þess hafa verið, hefur verið einstaklega samstíga í að koma málum áfram á Kjalarnesi og er slík samstaða afar dýrmæt. Um leið og ég þakka þeim samstarfið á liðnum árum óska ég Reykvíkingum og þá sérstaklega Kjalnesingum gleðilegs kosningadags. Ég tel að Reykjavík sé á réttri leið og hvet alla til að mæta á kjörstað og setja X við S. Áfram Reykjavík!

Greinin birtist í Kjalnesingi sem kom út 23. maí 2018.

Eldey Huld Jónsdóttir, félagsráðgjafi og kennari, skipar 28. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík

Öll með í Reykjavík

Gott borgarsamfélag verður ekki til að sjálfu sér. Gott samfélag verður til þegar allir fá tækifæri til að þroskast og dafna og enginn er skilinn eftir. Þannig samfélag viljum við jafnaðarfólk í Samfylkingunni. Öll viljum við leggja okkar að mörkum, öll eigum við okkur vonir og þrár og öll tökumst við á við mismunandi áskoranir sem lífið færir okkur. Hvar sem við erum stödd á æviskeiðinu, hvort sem við glímum við veikindi, atvinnuleysi, fötlun eða ef börnin okkar lenda í vanda eða einhver okkur nákominn, þá eigum við í góðu samfélagi að geta treyst á stuðning og hjálp og fundið sameiginlega leið. Öll þurfum við að fá tækifæri og engan má skilja eftir.

Verkin tala – höldum áfram

Undir forystu Samfylkingarinnar hefur Reykjavíkurborg á liðnu kjörtímabili stóraukið framlög til skólastarfs og velferðarmála, fjölgað félagslegum íbúðum, stórhækkað frístundastyrkinn, eflt almenningssamgöngur, unnið á launamun kynjanna og leitt markvissa vinnu gegn ofbeldi í öllum myndum. Jöfnuður, jafnrétti og sjálfbærni hefur verið rauður þráður í allri okkar vinnu. Á næsta kjörtímabili getum við haldið áfram á sömu braut og aukið enn frekar aðstoð við þá sem þurfa á stuðningi að halda í borginni – enda á góðærið að nýta til slíkra hluta, ekki til skattaafslátta fyrir hina ríkari.

Styðjum börn og fjölskyldur í vanda

Við höfum lagt áherslu á geðheilsu og öflugan stuðning við börn í vanda. Það þarf að efla þjónustuna í skólunum, nútímavæða fræðslu og forvarnir um geðheilsu og fíknivanda og bjóða fjölskyldumeðferð.

Við leggjum líka sérstaka áherslu á að jafna aðstæður barna og unglinga til að þroska hæfileika sína í frístundastarfi og listnámi utan skóla. Við viljum halda áfram að efla skólahljómsveitir, opna æfingahúsnæði fyrir tónlistarfólk í hverfum, efna til tilraunaverkefnis með hverfiskóra barna og auka tækifæri yngstu barnanna til að prófa ólíkar íþróttir endurgjaldslaust.

Örugg borg án ofbeldis

Við komum á fót ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkur sem hefur þegar sannað mikilvægi sitt. Við opnuðum Bjarkarhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Við gerðum samkomulag um örugga og ofbeldislausa skemmtistaði og erum að innleiða stóreflda skimun og forvarnir gegn ofbeldi í skólum borgarinnar. Við þurfum áfram að vinna markvisst gegn öllu ofbeldi í borginni.

Aldursvæn borg

Við höfum lækkað fasteignagjöld á alla borgarbúa og einnig hækkað sérstaklega afslætti á fasteignagjöldum fyrir eldri borgara og öryrkja. Við viljum á komandi kjörtímabili efla heimaþjónustu og heimahjúkrun enn frekar, brúa kynslóðabilið og hvetja til hreyfingar, útivistar og frístunda eldri borgara með því að þróa áfram Menningar- og heilsukort eldri borgara.

Geðheilsa í breyttu samfélagi

Við þurfum einnig að svara kalli tímans með aukinni áherslu á bætta geðheilsu, vellíðan og geðrækt í borginni – sérstaklega á meðal ungs fólks. Við viljum auka sálfræðiþjónustu fyrir börn í grunnskólum borgarinnar og mæta betur þörfum fólks með fíknivanda. Við viljum fjölga geðheilsustöðvum á borð við þá sem var opnuð í Breiðholti á kjörtímabilinu og styðjum áfram frjáls félagasamtök sem vinna að bættri geðheilsu borgarbúa.

Áfram Reykjavík

Í komandi kosningum er valið skýrt. Viljum við halda áfram að byggja upp kröftuga, nútímalega borg þar sem enginn verður skilinn eftir og þeir sem þess þurfa fá stuðning og hjálp? Viljum við borg án ofbeldis þar sem jafnrétti, jöfnuður og sjálfbærni eru gildi sem unnið er eftir? Ef svarið er já, þá kjósum við XS og höldum áfram að byggja borg fyrir alla.

Greinin birtist í Fréttablaðinu 30. apríl 2018.

Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og varaformaður Samfylkingarinnar, 2. sæti Samfylkingarinnar í Reykjavík

Fullt hús í Gamla bíó er Samfylkingin í Reykjavík kynnti stefnuna

Fullt var út úr húsi í Gamla bíó dag þegar Dagur B. Eggertsson borgartjóri kynnti helstu áherslumál flokksins og  Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi og varaformaður Samfylkingarinnar sem fór yfir farin veg og árangur meirihlutans. Jón Gnarr fyrrverandi borgarstjóri fór með gamanmál, KK spilaði nokkur lög og hljómsveitin Sykur lauk fundinum með laginu Reykjavík. Saga Garðarsdóttir leikkona var fundarstjóri. Fundurinn markaði upphafið af  kraftmikilli og jákvæðri kosningabaráttu flokksins.

Borgarlína, Miklabraut í stokk, leikskóli fyrir 12-18 mánaða og húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur eru meðal kosningamála Samfylkingarinnar í vor.

Í máli borgarstjóra kom  fram að á kjörtímabilinu hafi tíðni á helstu leiðum strætó verið aukin, næturstrætó farið að ganga og forgangur strætó í akstri hafi aukist til muna auk þess sem farþegum fjölgar hröðum skrefum. Næsta verkefni í almenningssamgöngum sé að klára samninga við ríkið og hefja framkvæmdir við borgarlínu á næsta ári. Borgin geti þá nýtt fjárhagslegan styrk sinn til að koma henni enn hraðar af stað.

Þá kom fram mikilvægi þess að leggja Miklubraut í stokk þar sem Reykjavíkurborg gæti tryggt fjármagn til stokksins þótt framlög ríkisins komi inn á lengri tíma. Stokkurinn væri mikilvægur til að auka öryggi, tengja hlíðarnar sitthvorumegin götunnar og hefja uppbyggingu ofan á stokknum. Samfylkingin vill að Reykjavíkurborg bjóðist til að fjármagna sérstakt félag rikis, borgar og annarra sveitarfélaga sem myndi ráðast í þessi verkefni strax, þótt greiðslur ríkis og annarra kæmu til á lengri tíma. Þannig myndu jákvæð áhrif umferð, umhverfi og uppbyggingu koma fram strax á næstu árum.

Borgarstjóri sagði að borgin hafi aldrei verið eins fjölbreytt, skemmtileg og spennandi. Mesta íbúafjölgun í 30 ár eigi sér nú stað í Reykjavík og aldrei hafi fleiri íbúðir farið í uppbyggingu á nokkru öðru kjörtímabili í sögu borgarinnar. Samfylkingin vill halda áfram að tryggja húsnæði fyrir alla þjóðfélagshópa, fjölga félagslegum íbúðum og halda áfram að bjóða fjölbreytta valkosti á húsnæðismarkaði en um leið hvatti borgarstjóri sveitarfélög í kraganum til að taka þátt í uppbyggingu húsnæðis fyrir þá allra verst settu – skattgreiðendur í Reykjavík geti ekki einir og sér borið ábyrgð á þeim hópi sem íbúar á höfuðborgarsvæðinu og landsins alls eiga að bera sameiginlega.

Næsta verkefni á sviði húsnæðismála væri að tryggja ungu fólki og fyrstu kaupendum 500 íbúðir í Gufunesi, Úlfarsárdal, B ryggjuhverfi, Skerjafirði, á Veðurstofuhæð og á lóð Stýrimannaskólans.

Borgarstjóri sagði í ræðu sinni að manneklan á leikskólum borgarinnar væri á góðri leið en áfram verði viðvarandi verkefni að fjölga starfsfólki. Næsta verkefni sem hægt væri að ráðast í á næsta kjörtímabili væri að klára uppbyggingu leikskólana og brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Byggja þurfi 6 nýja leikskóla og fjölga leikskólaplássum um 800 á kjörtímabilinu, opna sjö nýjar ungbarnadeildir og sex nýjar leikskóladeildir þar sem eftirspurnin er mest strax í haust. Á kjörtímabilinu verði hægt að bjóða 12-18 mánaða börnum pláss á leikskólum borgarinnar.