• Reykjavik – nasze wspólne miasto

  Samfylkingin – Sojusz Socialdemokratyczny

Reykjavik – nasze wspólne miasto

Samfylkingin – Sojusz Socialdemokratyczny

Lepszy rynek mieszkań w Reykjaviku

Wszyscy potrzebujemy dachu nad głową. Domy i mieszkania w Reykjaviku odznaczają się wyjątkową różnorodnością kształtów i rozmiarów. W kolejnych latach zamierzamy zwiększyć ilość mieszkań do wynajęcia oraz lokali komunalnych o 2500-3000.

 • Weźmiemy pod uwagę fakt, że ludzie nie chcą tracić zbyt dużo czasu na dojazdy do i z pracy
 • Zapewnimy mieszkania odpowiadające rodzinom z dziećmi
 • Planujemy uczynić dzielnice społecznie zróżnicowanymi oraz pełnymi życia
 • Chcemy aby mieszkania były przystosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców, także tych na wózkach inwalidzkich

Sprawy obcokrajowców

Mín borg, mitt atkvæði – Moje miasto. Mój głos

Reykjavik stał się miastem wielokulturowym i nie cheilibyśmy tego zmieniać za nic w świecie. Powinniśmy być dumni z tego jak wielu ludzi z całego świata wybrało życie tu, z nami. Ich uczestnictwo jest nie do przecenienia.  Nieważne czy przenosisz się do Reykjaviku z Zachodnich Fiordów czy z Warszaw , potrzebujesz informacji o tym co miasto ma do zaoferowania.

 • Przygotujemy zestaw powitalny “Witamy w Reykjaviu”
 • Chcemy kontynuować rozwój dobrych usług doradztwa dla obcokrajowców
 • Chcemy zapewnić materiały informacyjne zarówno po islandzku jak i w Twoim języku ojczystym

Nauka języka ojczystego oraz podnoszenie kompetencji wielokulturowych w szkołach.

 • Chcemy zapewnić zarówno naukę języka ojczystego w szkołach jak i rozszerzone zajęcia z islandzkiego dla dzieci obcokrajowców
 • Chcemy zacząć projekt pilotażowy zatrudniając 5 nauczycieli, którzy uczyliby dzieci ich języka ojczystego w wielu szkołach na raz
 • Chcielibyśmy zapewnić niezbędne materiały w wielu innych językach w porozumieniu z rodzicami oraz organizacjami imigranckimi
 • Chcemy dać rodzicom obcego pochodzenia wsparcie, którego potrzebują aby skutecznie pomagać dziecku z jego problemami w szkole
 • Chcemy zacieśnić współpracę z organizacjami pozarządownymi takimi jak Móðurmál (Język Ojczysty)

Reykjavik powinien wspierać tych w potrzebie.

 • Chcemy rozszerzyć doradztwo dla ofiar przemocy domowej lub przemocy na tle seksualnym.
 • Chcielibyśmy zwiększyć zapomogi dla ofiar przemocy aby mogły powrócić do normalnego życia
 • Chcemy upewnić się, że ludzie obcego pochodzenia będą cieszyć się należytymi świadczeniami emerytalnymi i nie zostaną społecznie wykluczeni w starszym wieku

Reykjavik powinien być przykładem dla wszystkich pracodawców zatrudniających imigrantów

 • Jakakolwiek dyskryminacja podczas zatrudniania nie ma racji bytu
 • Chcemy zaoferować kursy islandzkiego w pracy
 • Chcemy równej pensji bez względu na pochodzenie, jak również chcemy aby wykształcenie obcokrajowców zdobyte za granicą zostało poprawnie docenione
 • Chcielibyśmy poprawić międzykulturowe kompetencje wśród pracowników Miasta Reykjavik

Rodziny z dziećmi w Reykjaviku

Dobro dzieci to nasz najważniejszy życiowy cel. Dzieci mają równe prawa do rozwoju swoich talentów oraz wykorzystywania życiowych możliwości, niezależnie od tego czy ich rodzice są bogaci czy też nie. Bieda i społeczne wykluczenie dzieci są nie do zaakceptowania w Reykjaviku.

Więcej dopłat do aktywności w wolnym czasie oraz zniżki dla rodzeństwa.

 • Chcemy zwiększyć limit pieniężny na Karcie Rekreacyjnej (Frístundakort) do 50.000isk na dziecko
 • Obecnie można dostać zniżki w opłatach jeśli dzieci uczetniczą w programach przed lub polekcyjnych
 • Chcemy lepiej wykorzystać ulgi dla rodzin wielodzietnych, tak aby rodzice dzieci uczęszczających jednocześnie do szkoły i na zajęcia dodatkowe płacili mniej.

Więcej wsparcia dla rodzin

 • Chcemy aby Twoje dziecko dostawało w szkole zdrowe jedzenie w rozsądnej cenie
 • Chcemy skoncentrować się na udziale dzieci obcego pochodzenia  w zajęciach sportowych oraz innych aktywnościach

Niwelowanie luki między urlopem rodzicielskim a przedszkolem

Rodziny z dziećmi nie powinny żyć w niepewności pod koniec i tak zbyt któtkiego okresu urlopu rodzicielskiego

 • Chcemy zainicjować etapowy program umożliwiający rozpoczęcie dzieciom przygody z przedszkolem we wcześniejszym wieku
 • Chcemy aktywnie wywierać presję na Rząd, aby dotrzymał obietnicy o wprowadzeniu dłuższych urlopów dla rodziców

Bardziej niezależne dzielnice, lepszy Reykjavik

 • Chcemy kontynuować projekty takie jak: Lepszy Reykjavik oraz Lepsze Dzielnice
 • Chcemy dokończyć planowanie zrównoważonego rozwoju dzielnic

Szkoły i czas wolny

Działalność szkół i placówek czasu wolnego jest kluczem do równych możliwości oraz dobra naszych dzieci po to aby mogły wyrosnąć na twórcze i wartościowe osoby.

 • Świętujemy różnorodność kulturową w szkołach
 • Każda szkoła powinna wyjść na przeciw potrzebom dzieci aby mogły rozwinąć swoje indywidualne zdolności i zainteresowania
 • Chcemy się upewnić, że każde dziecko ma wystarczającą umiejętność czytania
 • Chcemy aby dzieci miały większy wpływ na to czego i jak się uczą
 • Chcemy aby dzieci stały się bardziej świadome środowiska, w którym żyją poprzez przeniesienie części zajęć na zewnątrz

Zróżnicowane zajęcia czasu wolnego

 • Chcemy zapewnić możliwości aktywności w czasie wolnym aby wzmacniać kompetencje społeczne oraz pewność siebie u dzieci
 • Chcemy wypracować skuteczne  metody łączenia uczestnictwa w aktywnościach czasu wolnego z uczestnictwem w zajęcia szkolnych w najniższych klasach szkolnych.

Równe możliwości

 • Chcemy zaoferować dzieciom więcej możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w mieście
 • Chcemy aby młodzi ludzie mogli wykorzystać okazje do poznania środowiska i doświadczenia islandzkiej natury

Aktywni rodzice

 • Chcemy aby wszyscy rodzice mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w działalności szkoł łącznie z kreowaniem reguł tej działalności.

Przeciwdziałanie przerywaniu nauki

 • Chcecmy obniżyć wskaźnik przerywania nauki przez uczniów poprzez współpracę z młodymi ludźmi, ich rodzinami oraz poprawioną komunikację miedzy szkołami podstawowymi i średnimi.

Nauczyciele oraz doradcy czasu wolnego stanowią podstawę przyszłości naszych dzieci.

 • Chcemy stworzyć porozumienie pomiędzy miastem, rodzicami oraz ekspertami w zakresie istotności nauki zawodu oraz szacunku dla edukacji naszych dzieci
 • Chcemy stwarzać miejsca pracy w szkołach, przedszkolach oraz w uatrakcyjnić programy w placówkach pozalekcyjnych poprzez poprawę warunków pracy i wynagrodzenia

Wykorzystywanie potencjału przedszkoli

 • Przedszkola oferują wspaniałe możliwości jeśli chodzi o naukę czytania
 • Będziemy wspierać działalnośc przedszkoli ponieważ kreatywność i zabawa są konieczne do aktywowania zdolności dziecka, budowania jego kompetencji społecznych i pewności siebie

Opieka społeczna w Reykjaviku

Wszyscy jesteśmy jednakowo ważni, a uczestnictwo w społeczeństwie to prawo każdego. Nigdy nie zaakceptujemy biedy i wykluczenia społecznego w Reykjaviku.

 • Chcemy zapewnić pomoc ludziom w trudnej sytuacji finansowej dając im możliwość zatrudnienia, nauki lub przekwalifikowania
 • Chcemy płacić za zajęcia dodatkowe oraz posiłki w szkole dzieci tych rodziców, których na to nie stać
 • Chcemy zapewnić równy dostęp oraz czynny udział dzieci imigantów w zajęciach dodatkowych
 • Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, również obcego pochodzenia

Stoimy na straży praw osób niepełnosprawnych zainspirowani ideologią niezależności dla wszystkich

 • Chcemy sprostać potrzebom osób niepełnosprawnych w nawiązaniu do Konwencji ONZ i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych
 • Chcemy zagwarantować prawo do usług niezależnie od sytuacji mieszkaniowej

Prawa Człowieka dla bezdomnych

 • Nikt nie powinien być zmuszony do spania na ulicach Reykjaviku. Chcemy zapewnić respektowanie praw człowieka w stosunku do bezdomnych stusując realistyczne środki zaradcze.

Reykjavik – stolica Praw Człowieka

W ostatnich latach Reykjavik stał sie stolicą Praw Człowieka. Mieszkańcy miasta są otwarci i dumni z kulturowej i społecznej różnorodności

 • Planujemy rozszerzyć wielokulturowe kompetencje w szkołach oraz wprowadzić naukę języka ojczystego
 • Chcemy przestrzegać respektowania praw człowieka ludzi niepełnosprawnych oraz ich prawa do samostanowienia
 • Chcemy wzmocnić pozycję niezależnych doradców dla ludzi młodych, w wieku emerytalnym, jak również uprawnienia Rady Wielokulturowej
 • Chcemy przeciwdziałać przemocy, głównie przemocy domowej i na tle seksualnym, w szczególności otoczyć ochroną dzieci dorastające w takich warunkach
 • Chcemy wyeliminować nieuzasadnione nierówności w wynagrodzeniach i promować system sprawiedliwych wypłat wprowadzany przez pracodawców
 • Chcemy edukować dzieci i obywateli w każdym wieku w temacie równości, stereotypów, różnorodnych modeli rodzinnych oraz demokracji

Kultura i twórcze aktywności we wszystkich dzielnicach

Reykjavik ma tytuł Miasta Literatury UNESCO, jest miastem międzynarodowych festiwali muzycznych, realizacji filmowych światowej sławy oraz centrum twórczej pracy na wszystkich polach kreacji artystycznej

Dostęp do kultury

 • Chcemy zapewnić aktywny dostęp do kultury wszystkim mieszkańcom, zarówno w roli twórców jak i entuzjastów kultury i sztuki
 • Chcemy rozdawać ludziom niepełnosprawnym i bezrobotnym Kartę Kultury (menningarkort), uprawniającą do darmowego wejścia do galerii, muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury
 • Chcemy promować różnorodność w ramach kulturowego życia miasta
 • Chcielibyśmy aby sztuka i kultura były ważnymi elementami systemu edukacyjnego

Rynek pracy i sektor turystyczny

Mieszkańcy Reykjaviku chcą mieć wybór odpowiadającej im pracy.  Miasto może zrobić wiele aby ten wybór zagwarantować. Różnorodność, wiedza oraz sztuka i rzemiosło powinny być naszym priorytetem

Kontaktowanie pracowników z firmami

 • Chcemy aby miasto zapewaniało odpowiednią podstawę ekonomiczną do rozwoju rynku pracy
 • Chcemy położyć nacisk na reklamowanie Reykjaviku aby przyciągnąć zarówno krajowych jak i międzynarodowych inwestorów

Turystyka sprawia, że miasto nabiera życia, pojawiają się miejsca pracy i wydarzenia kulturalne, których nie chceilibyśmy przegapić

 • Chcielibyśmy skupić się na zrównoważonym rozwoju przy promocji miasta
 • Razem z Rządem chcielibyśmy otworzyć Muzeum Historii Naturalnej w Perlanie

Ekologiczny transport, ekologiczne planowanie przestrzenne

Wszyscy chcielibyśmy żyć w mieście, w którym odległości między punktami usług, sklepami, szkołami, miejscami pracy i terenami zielonymi są jak najmniejsze

 • Dlatego też chcemy stworzyć miasto o zróżnicowanym krajobrazie i mieszkaniach w przystępnych cenach
 • Chcemy stworzyć piękne skwery, pełne życia place zabaw oraz miejskie parki

Jazda samochodem, rowerem, autobusem albo chodzenie piechotą – w Reykjaviku potrzebujemy wszelkich form transportu!

 • Chcemy zaproponować bardziej różnorodne rozwiązania transportu miejskiego
 • Chcemy wspierać transport publiczny
 • Chcemy rozwijać sieć ścieżek rowerowych oraz rozbudowywać chodniki w sąsiedztwie szkół

Zielone miasto, lepsza jakość powietrza

 • Chcemy polegać całkowicie na krajowym, przyjaznym środowisku paliwie dla autobusów
 • Chcemy ograniczyć ilośc odpadów oraz wspierać segregację śmieci
 • Chcielibyśmy, aby centrum miasta było bardziej przyjaznym miejscem w okresie letnim, na przykład poprzez tymczasowe strefy ruchu pieszego
 • Chcemy zasadzić krzewy owocowe w parkach miejskich
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest naszym priorytetem

Reykjavik – miasto na złotą jesień życia

W nadchodzących latach liczba ludzi w starszym wieku wzrośnie znacząco. Ludzie w podeszłym wieku są często bardzo aktywni, żyją dłużej i mają najrozmaitsze zainteresowania. Jednocześnie ludzie starsi muszą polegać na mocnej sieci wsparcia i opieki socjalnej, od pomocy domowej do domów opieki.

 • Chcemy zapewnić bardziej zróżnicowane aktywności dla osób w podeszłym wieku
 • Muzea powinny organizować darmowe wydarzenia kulturalne dla emerytów
 • Chcemy wzmocnić współpracę pomiędzy seniorami i centrami opieki społecznej
 • Chcemy pomóc seniorom pozostać przy dobrym zdrowiu
 • Chcemy zagwarantować sprawiedliwe emerytury imigrantom aby zapobiec ich wykluczeniu społecznemu

Opieka w domach, rehbilitacja i opieka dzienna

 • Chcemy aby seniorzy mogli mieszkać w swoich domach jak najdłużej
 • Chcielibyśmy zwiększyć ilość mieszkań do wynajęcia dostosowanych do potrzeb seniorów
 • Chcemy więcej usług dla osób oczekujących na przyjęcie do domów opieki
 • Chcemy stać na straży przestrzegania praw człowieka oraz prywatności osób starszych