• Pirmyn, Reikjaviko mieste !

  Reikjavikas-mūsų visų namai. Mes ir toliau rūpinsimės šio miesto gerove.

Pirmyn, Reikjaviko mieste !

Reikjavikas-mūsų visų namai. Mes ir toliau rūpinsimės šio miesto gerove.

Samfylkingin – Socialdemokratų partija

Geresnis būstas Reikjavike

Kiekvienas žmogus turi turėti jaukius namus. Gyvenamieji būstai Reikjavike yra įvairaus dydžo ir išplanavimo ir ateinančiais metais mes ketiname nuomojamų ir kooperatinių butų skaičių padidinti dar 2500-3000.

 • Mes žadame pasirūpinti, kad visame mieste būtų gera susisiekimo ir paslaugų sistema.
 • Mes sieksime užtikrinti, kad gyvenamieji būstai būtų patogūs šeimoms su vaikais.
 • Mes stengsimės, jog visuose miesto rajonuose vyrautų socialinių sluoksnių įvairovė.
 • Mes norime, jog pastatai mieste turėtų gerą priėjimą žmonėms su judėjimo negalia.

Imigracijos klausimas

Mín borg-mitt atkvæði. Mano miestas – mano balsas.

Gyventojų įvairovė – viena iš Reikjaviko miesto ypatybių, kuri mums yra labai svarbi. Kiekvieno imigranto miestiečio dalyvavimas miesto gyvenime turi didelę reikšmę. Todėl nesvarbu, ar esi iš Vakarų Fiordų, ar iš Raseinių, tu turi teisę žinoti viską, ką tau siūlo tavo miestas Reikjavikas.

 • Mes ketiname sukurti informacinį paketą Sveiki atvykę į Reikjaviką.
 • Mes žadame ir toliau tobulinti informacijos centrą užsieniečiams Reikjavike.
 • Mes norime, jog svarbi informacija internetinėse svetainėse ir kitur būtų pateikta suprantama islandų kalba bei kitomis užsienio kalbomis.

Gimtosios kalbos mokymas užsieniečių vaikams ir daugiakultūrinis raštingumas

 • Mes norime, jog gimtoji kalba būtų mokoma mokyklose IR vyktų papildomos islandų kalbos pamokos užsieniečių vaikams.
 • Mes norime dirbti kartu su asociacijomis, tokiomis kaip Gimtoji kalba,ir taip stiprinti gimtosios kalbos mokymą, švietimą bei bendradarbiavimą su tėvais.
 • Mes žadame sukurti 5 naujas darbo vietas taip vadinamiems „keliaujantiems mokytojams“, kurie mokytų užsieniečius vaikus gimtosios kalbos.
 • Mes žadame didinti paramą užsieniečiams tėvams.
 • Mes norime teikti specialią paramą paaugliams, kuriems sunkiai sekasi mokytis islandų kalbos.
 • Mes stengsimės rasti būdų, kaip spręsti imigrantų jaunuolių mokyklos metimo problemą.

Svarbi pagalba socialiai pažeidžiamiems piliečiams, silpniesiems visuomenės nariams Reikjaviko mieste

 • Mes norime sustiprinti pagalbą tiems žmonėms, kurie nukentėjo nuo smurto šeimoje ar lytinės diskriminacijos.
 • Mes norime, jog socialinė parama būtų naudojama žmonių, nukentėjusių nuo smurto, padėties pagerinimui.
 • Mes norime užtikrinti pagyvenusių imigrantų teises, orų gyvenimą, apsaugoti juos nuo skurdo ir socialinės izoliacijos.

Reikjavike – pavyzdinės darbo vietos, kuriose kiekvienas jaučiasi gerai

 • Mes norime užtikrinti, jog žmonės nebūtų diskriminuojami priimant į darbą.
 • Mes norime pasiūlyti islandų kalbos kursus dirbantiems.
 • Mes norime vienodo užmokesčio už darbą nepriklausomai nuo tautybės, todėl mes sieksime, jog būtų pripažintas išsilavinimas ir darbo patirtis, įgyta kitose šalyse.
 • Mes norime sustiprinti tarpkultūrinį dialogą darbo vietose.

Laimingi vaikai šeimoje – Reikjaviko visuomenės prioritetas.

Vaikų gerovės užtikrinimas yra svarbiausia mūsų visų užduotis. Vaikai turi turėti lygias teises ugdyti savo sugebėjimus nepriklausomai nuo tėvų finansinės padėties. Mes nežiūrėsim pro pirštus į vaikų skurdą ir socialinę atskirtį Reikjavike.

Palengvinsim šeimų, auginančių vaikus,  gyvenimą.

 • Mes norime padidinti mokesčio už užklasinę veiklą kompensaciją iki 50.000 kronų per metus už kiekvieną vaiką.
 • Mes norime, kad šeimos, kurių vaikai lanko vaikų darželius ir užklasinės veiklos centrus, galėtų efektyviau naudotis šeimos nuolaida.
 • Mes norime užtikrinti sveiką mitybą mokyklose už nedidelę kainą.
 • Mes stengsimės suaktyvinti imigrantų vaikų dalyvavimą sportinėje ir kitokioje užklasinėje veikloje.

Nutiesime patikimą kelią tarp motinystės atostogų ir darželio. Šeimos, auginančios vaikus Reikjaviko mieste, neturi patirti nežinomybės, kai pasibaigia ir taip per trumpos motinystės atostogos.

 • Mes norime žingsnis po žingsnio mažinti vaikų priėmino į darželį amžių.
 • Mes atkakliai reikalausime, kad vyriausybė tesėtų pažadą dėl motinystės atostogų pailginimo.

Geresni kaimyniški santykiai – geresnis miestas

 • Mes norime ir toliau tęsti tokius projektus kaip Betri Reykjavík –Geresnis Reikjavikas ir Betri hverfi-Geresnė kaimynystė.
 • Mes žadame užbaigti miesto dalių planavimo projektus, kurie akcentuos vienodas visų miesto dalių galimybes.

Mokyklos ir popamokinė veikla

Aktyvus dalyvavimas mokyklos gyvenime ir popamokinėje veikloje yra lygiateisiškumo ir gerovės pagrindas, kuris užtikrina visiems vaikams vienodas galimybes tobulėti ir tapti stipriomis bei kūrybingomis asmenybėmis.

 • Mes sieksime skatinti įvairiapusį mokyklų ir popamokinės veiklos darbą.
 • Mes suteiksime vaikams galimybes jų individualiai saviraiškai.
 • Mes norime, jog mokyklų ir popamokinėjė veikloje būtų skiriamas didelis dėmesys kūrybiškumui ir savarankiškumui, kritiniam mąstymui.
 • Mes norime skatinti vaikų skaitymo motyvaciją ir gerinti raštingumą.
 • Mes norime, jog vaikai ir jaunimas aktyviau dalyvautų mokyklos savivaldoje, planuojant ugdymo veiklą.
 • Mes norime ugdyti glaudų ir atsakingą vaikų ryšį su juos supančia aplinka, organizuoti užsiėmimus gamtoje.

Įvairiapusė užklasinė veikla

 • Mes norime dar labiau paįvairinti popamokinę veiklą, kuri padėtų sustiprinti vaikų indentitetą bei sugebėjimą bendrauti.

 • Mes norime glaudesnio mokyklų ir popamokinės veiklos centrų bendradarbiavimo, ypač jaunesnėse klasėse.

Lygios teisės

 • Mes norime užtikrinti, jog vaikai iš visų miesto rajonų turėtų vienodas galimybes aplankyti įvairius kultūrinius renginius.
 • Mes norime suteikti vaikams ir jaunimui daugiau galimybių gėrėtis ir pažinti Islandijos gamtą.

Tėvų dalyvavimas

 • Mes sieksime užtikrinti, kad visi tėvai turėtų vienodas galimybes dalyvauti ir sekti mokyklos veiklą.

Kova prieš mokyklos metimą

 • Bendradarbiaudami su jaunuoliais, jų šeimomis bei švietimo sistemos specialistais mes norime sumažinti mokyklas nebaigusių jaunuolių skaičių.

Profesionalių mokytojų ir užklasinės veiklos specialistų vaidmuo vaikų ir jaunimo sėkmingai ateičiai

 • Mes norime atsakingo miesto valdžios, tėvų ir specialistų požiūrio į mokytojų darbo ir mūsų vaikų švietimo svarbą.
 • Mes norime, jog mokytojo darbas darželiuose, mokyklose ir užklasinės veiklos centruose būtų patrauklus. Mes stengsimės suteikti mokytojams geresnes darbo sąlygas bei padidinti atlyginimus.

Vaikų darželiuose – didžiulės šiuolaikinio ugdymo galimybės

 • Vaikų darželiuose galima pasiekti puikių skaitymo gebėjimų.
 • Mes norime atkreipti dar didesnį dėmesį į vaikų darželių darbą, nes žaisdami vaikai stiprina savo kūrybinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą bendrauti.

Socialinė gerovė Reikjavike

Kiekvienas iš mūsų yra svarbus ir kiekvienas turi teisę dalyvauti visuomenės gyvenime. Mes nesitaikstysime su skurdu ir socialine atskirtimi mūsų mieste Reikjavike.

 • Mes norime, jog visi, kuriems reikalinga socialinė parama, turėtų galimybę susirasti darbą, mokytis, lankyti kvalifikacijos kėlimo kursus, galėtų gydytis nuo priklausomybių ligų.
 • Mes norime užmokėti už maistą mokykloje ir užklasinę veiklą tų vaikų, kurių tėvai neturi galimybių tai padaryti.
 • Mes norime užtikrinti, jog imigrantų vaikai galėtų dalyvauti aukštos kokybės užklasinės veiklos užsiėmimuose.
 • Mes norime kovoti prieš pagyvenusių žmonių, o ypač imigrantų, socialinę atskirtį.

Žmonių su negalia teisės ir pagrindinės laisvės

 • Mes norime užtikrinti visas žmonių su negalia teises, remiantis Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komiteto nuostatais.
 • Mes sieksime, jog paslaugos, kurias miestas teikia neįgaliesiems, nepriklausytų nuo paslaugos gavėjų gyvenamosios vietos.

Benamių žmonių teisės

 • Reikjavike nė vienas žmogus neturi miegoti po atviru dangumi. Mes sieksime ginti ir užtikrinti benamių žmonių teises konkrečiais sprendimais.

Reikjavikas – žmogaus teisių miestas

Paskutiniaisiais metais Reikjavikas pagarsėjo kaip miestas, gerbiantis žmogaus teises. Reikjaviko miesto gyventojai didžiuojasi savo miesto įvairiapusiškumu.

 • Mes ir toliau skatinsime daugiakultūrinę mokyklų bei užklasinės veiklos centrų veiklą bei gimtosios kalbos mokymą.
 • Mes norime užtikrinti žmonių su negalia teises bei galimybę savarankiškai apsispręsti.
 • Mes norime, jog aktyviai veiktų Jaunimo Taryba, Senjorų Taryba bei Multikultūros Taryba.
 • Mes norime kovoti prieš smurtą šeimoje ir bet kokį kitokį smurtą ir ypač rūpintis vaikais, esančiais sudėtingoje socialinėje aplinkoje.
 • Mes norime panaikinti nepagrįstus darbo užmokesčio skirtumus.
 • Mes norime, jog vaikai ir visų amžiaus grupių piliečiai būtų daugiau šviečiami lygių teisių, stereotipinių nusistatymų, įvairių tipų šeimų bei demokratijos klausimais.

Kultūra ir kūrybiškumas visuose miesto rajonuose

Reikjavikas yra paskelbtas UNESCO literatūros miestu. Čia vyksta tarptautiniai muzikos festivaliai, Reikjavikas yra puiki vieta pasaulinio garso kinematografijos ir kitų meno sričių veiklai.

 • Mes norime, kad kiekvienas miesto gyventojas turėtų galimybę naudotis kultūros ir meno lobiais bei pats būti jų kūrėjas.
 • Mes norime, jog žmonės su negalia bei laikinai nedirbantys asmenys turėtų teisę nemokamai gauti Kultūros kortelę (Menningakort), kuri suteiktų jiems galimybę nemokamai lankyti miesto bibliotekas bei muziejus.
 •  Mes norime, jog mūsų miesto kultūrinis gyvenimas būtų įvairiaspalvis.
 • Mes norime, jog menas, kultūra būtų neatsiejama švietimo sistemos ir vaikų ugdymo dalis.

Užimtumas ir turizmas Reikjavike

Reikjaviko miesto gyventojai nori, jog mieste vyrautų profesijų įvairovė. Reikjavikas turi visas galimybes sukurti šias sąlygas. Įvairovė, žinios ir kūrybinė veikla-pirmoje vietoje.

Reikjavikas – jungiamoji grandis tarp žmonių ir verslo.

 • Mes norime, kad miesto vadovybė sukurtų patikimas ir geras sąlygas vystytis verslui.
 • Mes norime, jog Reikjavikas taptų dar patrauklesnis šalies ir užsienio investuotojams.

Turizmas kuria mieste gyvybingumą, įvairovę ir darbo vietas, kultūrinius renginius, kuriuos mes norime aplankyti.

 • Mes norime stabilumo formuojant miesto rinkodarą.

Mes norime, jog, bendradarbiaujant su vyriausybe, centre Perlan būtų atidarytas Gamtos muziejus.

Žaliasis transportas – žaliuojančiame mieste!

Reikjaviko miesto gyventojai nori gyventi mieste, kuriame yra gerai veikianti susisiekimo sistema, paslaugų tinklas, greitai galima nuvykti į darbą ir gėrėtis gamta.

 • Dėl tos priežasties mes norime, jog miesto rajonai pasižymėtų įvairove, o butų kainos būtų nedidelės.
 • Mes norime įrengti mieste daugiau žaidimų aikštelių, žaliuojančių parkų bei erdvių aikščių.

Automobiliu, dviračiu, miestiniu autobusu ar pėsčiomis – Reikjavike naudojami visi susisiekimo būdai!

 • Mes norime pasiūlyti įvairesnių susisiekimo būdų mieste.
 • Mes norime tobulinti viešojo transporto sistemą mieste.
 • Mes norime pagerinti dviračių ir pėsčiųjų takų sistemą, ypač – prie mokyklų.

Žalesnis miestas – švaresnis oras

 • Mes norime naudoti tik vietinį ir ekologišką kurą miesto transportui.
 • Mes norime sumažinti išmetamų šiukšlių kiekį ir padidinti šiukšlių perdirbimą.
 • Mes norime padidinti „vasarinių gatvių“, t.y. gatvių, kurios vasaromis būtų skiriamos tik pėsčiųjų judėjimui, skaičių.
 • Mes norime, jog mieste būtų daugiau parkų ir žaliųjų zonų.
 • Mes stengsimės sumažinti kenksmingų dujų išmetimą į atmosferą.

Reikjavikas – miestas, kuriame rūpinamasi senjorais

Netolimoje ateityje vyresnio amžiaus Reikjaviko miesto gyventojų skaičius nemažai padidės. Šiandieniniai vyresnio amžiaus žmonės gyvena ilgiau neianksčiau, yra daug aktyvesni, geresnės sveikatos, turi įvairesnę darbo ir gyvenimo patirtį bei išsilavinimą. Vyresnio amžiaus žmonės yra dažnai aktyvūs ir asmeniniame, ir visuomeniniame gyvenime . Tačiau šiems žmonėms taip pat labai reikalinga patikima pagalba, tiek dienos socialine globa, tiek patogiu gyvenimu senelių globos namuose.

Lankstesnis senjorų išėjimo į pensiją laikas ir įvairiapusiškesnis laisvalaikis

 • Mes norime, jog miesto kultūriniai renginiai senjorams būtų nemokami.
 • Mes norime, jog miesto bendruomenės centrai glaudžiau bendradarbiautų su Senjorų bendruomene.
 • Mes norim padėti vyresnio amžiaus žmonėms ilgiau išlikti sveikiems.
 • Mes norime užtikrinti vyresnio amžiaus imigrantams teisę gauti pensiją ir apsaugoti juos nuo socialinės izoliacijos.

Dienos socialinė globa ir priežiūra namuose, reabilitacijos centrai

 • Mes norime, jog vyresnio amžiaus žmonės turėtų galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose ir tada, kai jau jiems reikalinga pagalba ir priežiūra.
 • Mes norime daugiau miestui priklausančių butų, kuriuose gyvenantiems senjorams būtų teikiama visapusiška pagalba ir priežiūra.
 • Mes norime, jog tiems senjorams, kurie laukia vietos senelių priežiūros namuose, būtų teikiama sustiprinta priežiūra ir pagalba.
 • Mes norime užtikrinti, jog būtų gerbiamos visos pagyvenusių miestiečių teisės.