ฉันจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ไหม?

ชาวต่างชาติจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น

หลังจากพำนักอยู่ในประเทศนี้ตามกฎหมายเป็นเวลา 5
ปีติดต่อกัน

สำหรับสมัยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หมายความว่า
พวกเขาต้องเป็นพลเมืองมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

คุณอาจถามตัวเองว่าทำไมต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
มันสำคัญอย่างไรกับฉันหรือ

ใช่แล้ว มันสำคัญมาก เพราะในสังคมเล็ก ๆ เช่นประเทศไอซ์แลนด์
ทุกคะแนนเสียงมีค่าและ*คุณคือหนึ่งเสียงที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใครมาบริหารเมืองเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่
เพื่อการพัฒนาเมือง**นั้น**ให้เจริญ* ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนของเด็ก ๆ
บ้านและที่อยู่อาศัยของทุกครอบครัว ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด้านสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ

ทำไมฉันจะต้องเลือก พรรค *Samfylkingin?*

*Samfylkingin **เป็นพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย
*นโยบายสำหรับชาวต่างชาติถือเป็นเรืองสำคัญหลัก
เราคำนึงถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสังคมและอื่น ๆ พรรค
Samfylkingin
เรายึดหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคทางการศึกษา
เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงเพื่อคนรวยเท่านั้น เรื่องราคาบ้านและ
ที่อยู่อาศัยต้องมีราคาถูก มีระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว
เรื่องค่าจ้างแรงงานในสถานที่ทำงานเดียวกันจะต้องจ่ายค่าแรงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเพศและสัญชาติ

มาร่วมกันสร้างเมืองเรคยาวีกให้เจริญและน่าอยู่
*เมือง**เรคยาวีกก็เป็นบ้านของคุณเช่นกัน
**!*

*Samfylkingin* *เรายอมรับใน**ทุก**ความคิดเห็น**ที่หลากหลาย*
ซึ่งมันทำให้พรรคเรามีความเข้มแข็งและพัฒนาได้ดีขึ้น
พรรคเรามีนโยบายอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำ
เช่นเรื่องดูแลทุกครอบครัวให้ได้รับความยุติธรรมในสังคม
เราจะทำให้คุณแน่ใจว่าทุกคะแนนเสียงจากคุณนั้นจะเป็นการร่วมสร้างสังคมน่าอยู่และเป็นธรรม
ร่วมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น

  • เรื่องราคาที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเช่า หรือ ซื้อ ราคาต้องถูก ไม่แพง
  • ระบบขนส่งสาธารณะต้องสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย ทัดเทียมกับต่างประเทศในยุโรป
  • เรื่องโรงเรียนอนุบาล ต้องมีบริการสำหรับเด็กอายุ 12-18 เดือน
  • เรื่องตั้งศูนย์บริการข้อมูลและติดต่อสำหรับชาวต่างชาติแบบครบวงจร One-Stop-Shop
    info & service centre for immigrants
  • มีโครงการโรงเรียนระดับประถมศึกษานานาชาติ และมีการสอนภาษาแม่
    สำหรับชาวต่างชาติ

*เปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ **26 **พฤษภาคม นี้*

อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไหม ? อยากมีส่วนร่วมไหม ? เข้าไปอ่านภาษาอังกฤษได้
อย่ากังวลเรื่องภาษา เราแปลให้ท่านแล้ว